bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

18176
A A A

PSZOK w KamioncePSZOK

PUNKT
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Regulamin pdf

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Chodzieży mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Kamionka (przy zrekultywowanym składowisku odpadów), działki nr: 114/4, 114/5, obręb Kamionka i prowadzony jest przez Gminę Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież.

Właściciele nieruchomości mogą

w dniach: od poniedziałku do piątku,

w godzinach: 800 - 1400,

po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel. 67 28 21608 wew. 14, 23) bądź osobistym (pokój nr 14, 8, 9), dostarczyć do PSZOK odpady komunalne.

W PSZOK-u przyjmowane są następujące odpady komunalne:

· papier,

· metale,

· tworzywa sztuczne,

· szkło,

· odpady opakowaniowe wielo materiałowe,

· odpady niebezpieczne,

· przeterminowane leki i chemikalia,

· odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

· zużyte baterie i akumulatory,

· zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

· meble i inne odpady wielkogabarytowe,

· zużyte opony,

· odpady budowlane i rozbiórkowe,

· odpady tekstyliów i odzieży.

PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w wyniku działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK we właśnym zakresie i na własny koszt.

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest osobiście umieścić je
w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, boksach pod nadzorem pracownika urzędu gminy.

Pracownik gminy ma prawo żądać do wglądu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie gminy Chodzież.

 


ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna z UG
Platforma Komunikacyjna z UG


Ważne dokumenty
Ważne dokumenty
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy
Mapa Gminy
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny
Informator turystyczny

Psy do adopcji
Psy do adopcji
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0