bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

18184
A A A

Podmiot odbierający odpady

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

W okresie od 01.04.2019 do 31.12.2021 roku

podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

z terenu Gminy Chodzież jest:

 

ALTVATER Piła Sp. z o.o.

ul. Łączna 4A

64-920 Piła

Tel. +48 67212 33 58

Faks: +48 67211 58 41
e-mail:
altvater­_pila@eneris.pl

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

DOTYCZĄCA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przypominam, że od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów wraz z dowodami uiszczania opłat za te usługi z uprawnionym podmiotem, tj. z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Chodzież (wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy Chodzież oraz na stronie internetowej).

 

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, restauracje, hotele, domy prowadzące działalność agroturystyczną, szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, apteki, itp.

 

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości obowiązani są zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Jedynie w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami
z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy i dowodów uiszczania opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (zgodnie
z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.)).

 

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
Z TERENU GMINY CHODZIEŻ

Lp.

Nazwa i adres podmiotu

1.

ALTVATER Piła Sp. z o.o.

ul. Łączna 4a

64-920 Piła

2.

Zakład Oczyszczania Miasta „Ład”

Aleksandra Drozdowska

ul. Młyńska 3

64-800 Chodzież

3.

Zakład Oczyszczania Miasta s. c.

Rafał Górski - Dorota Górska

ul. Fabryczna 4

64-800 Chodzież

4.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o.

62-064 Plewiska

ul. Szałwiowa 34 A/2


 

 


ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna z UG
Platforma Komunikacyjna z UG


Ważne dokumenty
Ważne dokumenty
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy
Mapa Gminy
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny
Informator turystyczny

Psy do adopcji
Psy do adopcji
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0