bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

908
A A A

Pożytek Publiczny


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2021 roku.

Zarządzenie
Załączniki
Protokół Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2020 roku.

Zarządzenie
Załączniki
Protokół  Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2019 roku.


Zarządzenie
Regulamin
Załączniki
Protokół  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2019 roku.


Zarządzenie

Regulamin
Załączniki

Protokół


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Chodzież z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Programu.

  • Zarządzenie
  • Zarządzenie powołanie komisji
  • Ogłoszenie wyniku


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chodzież w 2018 roku z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania

  • Zarządzenie
  • Dokumenty
  • Powołanie komisji
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2018 roku.


Zarządzenie

Regulamin

Zmiana do regulaminu

ZałącznikiOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2017 roku.


Zarządzenie

Regulamin

Załączniki

 Wykaz Stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS
Stan na dzień 19.10.2016 roku

WykazZARZĄDZENIE NR 162/2016 WÓJTA GMINY CHODZIEŻ z dnia 7 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zarządzenie

Uchwała

FormularzOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2016 roku.


Zarządzenie

Regulamin

ZałącznikiKonsultacje Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami
pozarządowymi na rok 2016


Zarządzenie

Uchwała

ProtokółOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chodzież w 2015 roku

Zarządzenie

Regulamin

Wniosek

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2015 roku.


Zarządzenie

Regulamin

ZałącznikiKonsultacje Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami
pozarządowymi na rok 2015


Zarządzenie

UchwałaOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2014 roku.


Zarządzenie

Regulamin

Załączniki

Protokół Komisji

Zarządzenie z wyboruSprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013


Sprawozdanie 2013Konsultacje Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami
pozarządowymi na rok 2014

ZarządzenieOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2013 roku.

Zarządzenie Otwórz
Załącznik Otwórz
Protokół Komisji
Otwórz
Zarządzenie z wyboruOtwórz
Konsultacje Programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Informacja Otwórz
Zarządzenie Wójta Otwórz
Załącznik Otwórz
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2012 roku.

Zarządzenie Otwórz
Załącznik Otwórz
Protokół KomisjiOtwórz

Konsultacje Programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Informacja Otwórz
Zarządzenie Wójta Otwórz


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2011 roku.Wzór oferty realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież


Regulamin komisji konkursowej i powołania komisji do spraw oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2011 roku

Rozpoczęcie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Chodzież w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach Inicjatyw lokalnych

Projekt Uchwały... pobierz
Formularz konsultacji pobierz
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0