bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

4855
A A A

Uchwały Rady Gminy

 

  1. UCHWAŁA NR XVIII/130/2020 RADY GMINY CHODZIEŻ z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Chodzież oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  2. UCHWAŁA NR XXIII/162/2016 RADY GMINY CHODZIEŻ z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. UCHWAŁA NR XLIV/353/2018 RADY GMINY CHODZIEŻ z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  4. UCHWAŁA NR XXVIII/214/2021Rady Gminy Chodzieżz dnia 26 marca 2021 r.w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  5. UCHWAŁA Nr XVI/116/2019 RADY GMINY CHODZIEŻ z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chodzież.
  6. Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 14 stycznia 2020 r. Wojewody Wielkopolskiego.
  7. UCHWAŁA Nr XVIII/128/2020 RADY GMINY CHODZIEŻ z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chodzież.

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna z UG
Platforma Komunikacyjna z UG


Ważne dokumenty
Ważne dokumenty
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy
Mapa Gminy
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny
Informator turystyczny

Psy do adopcji
Psy do adopcji
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0