bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

10728
A A A

PołożenieGmina Chodzież położona jest w północnej części województwa wielkopolskiego. PołożenieZe względu na urozmaiconą rzeźbę terenu i ogólne walory krajobrazowe, określana jest często mianem Szwajcarii Chodzieskiej. Północna jej część leży w Dolinie Noteci, południowa natomiast w obrębie Pojezierza Chodzieskiego. Najwyższy punkt w Gminie znajduje się na zachód od Chodzieży. Jest to kulminacja moreny czołowej-zwana Górą Gontyniec o rzędnej 192 m npm.
Najniższy punkt w Gminie znajduje się w dolinie rzeki Noteć, nad brzegiem rzeki, na północ od wsi Milcz i Nietuszkowo.

Zabytki i ciekawe miejsca 

Na terenie Gminy można zwiedzać obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków, są obiekty architektury oraz parki.
krajobraz
Do najciekawszych należą:

dwór z I ćw. XIX w oraz pałac z połowy XIX wieku w Oleśnicy. Rezydencję otacza park z okazami starych drzew, których wiek dochodzi do 250 lat, pałac w Nietuszkowie z 1878 roku z okalającym go parkiem, pałac z połowy XIX wieku w Pietronkach wykorzystywany obecnie jako Hotel i Restauracja. Całość otacza park dworski i krajobrazowy z XVIII, pałac w Strzelcach z parkiem dworskim z XIX wieku.

Charakterystyka 

Gmina Chodzież zajmuje powierzchnię 21.274 ha, którą zamieszkuje 5. 628 mieszkańców w 27 wsiach, w tym 11 sołeckich. PołożenieJest Gminą wokółmiejską, okalającą miasto Chodzież, w którym znajduje się siedziba Urzędu Gminy. Gmina ma charakter rolniczo-leśny, gdzie użytki rolne stanowią 43,20 %, lasy 49,10 %, a pozostałe grunty 7,70 %. Na uwagę zasługują również kompleksy stawów rybnych w Oleśnicy, gdzie oprócz ryb konsumpcyjnych produkuje się również materiał zarybieniowy ( pstrągi i jesiotry).Ponadto na terenie Gminy zarejestrowanych jest ponad 300 podmiotów gospodarczych, wśród których dominuje branża ceramiczna.
Gospodarka 

Samorząd Gminy systematycznie podejmuje działania mające na celu poprawienie warunków życia jej mieszkańców. Modernizuje się drogi, chodniki, oświetlenia uliczne. Corocznie znaczna część budżetu przeznaczana jest na inwestycje służące poprawie warunków bytowych z troską o środowisko naturalne człowieka. Położenie
Gmina ma rozwiniętą infrastrukturę na którą składają się :
- oczyszczalnia ścieków w Oleśnicy i Studzieńcu
- automatyczna przepompownia ścieków w Podaninie i Strzelcach
- prawie 100 % zwodociągowanie gospodarstw
- sieć gazowa w Podaninie
- nowoczesna centrala telefoniczna
- sieć kanalizacyjna w Podaninie, Ratajach, Strzelcach, Pietronkach, Oleśnicy, Nietuszkowie, Kierzkowicach, Kamionce, Milczu i Nietuszkowie Dolnym i Zacharzynie. Gmina posiada wysypisko śmieci w Kamionce, realizuje program budowy oczyszczalni przydomowych poprzez dofinansowanie z budżetu Gminy ich budowy.
Turystyka 

Ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu i ogólne walory krajobrazowe na terenie Gminy zauważalna jest turystyka piesza i rowerowa, której sprzyjają oznakowane szlaki będące atrakcją dla użytkowników każdej grupy wiekowej. Położenie
Szlak rowerowy ciągnie się przez Gminę Chodzież oraz Gminę Margonin i Szamocin. Szlaki piesze, czerwony żółty i czarny mają swoje rozmieszczenie w południowej części Gminy. Podobnie jak szlak rowerowy, rozciągają się one także na sąsiednie gminy. Podczas wędrówki pieszej lub rowerowej dostrzec można wiele tworów natury jak chociażby 250 letnie drzewa, wzgórza ze zboczami porośniętymi lasem i licznymi dolinami o stromych stokach. Jeziora oraz lasy pełne grzybów i jagód, dodatkowo bogate w zwierzynę łowną oraz występujące na łąkach nadnoteckich rzadkie gatunki ptaków i zwierząt - orzeł bielik, bocian czarny, kania, wydra, bobry, daniele i łosie, stanowią największy atut gminy. Ponad 50 % powierzchni, to tereny krajobrazu chronionego co czyni ją przede wszystkim rejonem atrakcyjnym pod względem przyrodniczym.
PołożenieW opracowanym w 2003 roku planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz działalność gospodarczą-stanowią one własność Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych i osób fizycznych. Ich zaletą jest atrakcyjne położenie wzdłuż dróg publicznych-drogi krajowej Nr 11 w Podaninie i Oleśnicy oraz drogi wojewódzkiej w Zacharzynie. Gmina Chodzież oferuje współpracę przy załatwianiu wszelkich formalności oraz w ramach promocji Gminy - reklamę.
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0