bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

7866
Komunikaty


Komunikaty : Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - Informacje


Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 3,0 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ew. 167/6 i 168/6 w obrębie Konstantynowo, gmina Chodzież”.na wniosek Pana Adama Piterka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Adam Piterek Auto-Handel Transport Stacja Kontroli Pojazdów zs. w Konstantynowie 17,


Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nadleśnictwo Podanin zs. w Podaninie 65, 64-800 Chodzież, z dnia 26 lipca br. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi pożarowej nr 16 w leśnictwie Karczewnik na terenie Gminy Chodzież dz. ew. nr 8130 obręb 0005 Oleśnica.Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na wniosek pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 00-337 Warszawa, w dniu 9 sierpnia br. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka gazociągu przesyłowego DN80 od ZZU213el Ostrówki do SP Adolfowo i rozbiórka istniejącego gazociągu DN80, realizowanych w ramach zadania: „Budowa odroczki DN80 Stróżewo k. Adolfowa”. Komunikaty : SUSZA 2021
Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę.
Komunikaty : Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Z dniem 1 lipca br. każdy właściciel domu lub zarządca budynku będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania. Tego dnia ruszy też Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli system informatyczny umożliwiający złożenie deklaracji online. Deklaracje będzie też można złożyć w formie papierowej, a wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację budynku.

(ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554))
Link do filmu znajdziecie Państwo tu -> https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

 


Komunikaty : Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na wniosek PV 1190 sp. z o.o. ul. Jasna 14/16A; 00-041 Warszawa z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na działkach o nr ew. 60/1 i 60/2 w obrębie Kamionka oraz na działkach o nr ew. 3, 9 w obrębie Studzieniec, gmina Chodzież”.


Komunikaty : Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń


Komunikaty : Informacja o uprawie maku i konopii włóknistej w 2021 roku
Więcej...

Komunikaty : Informacja dot. Koła Łowieckiego Daniel

Urząd Gminy w Chodzieży na podstawie art. 42 b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. informuje, że Koło łowieckie Daniel posługuje się elektroniczną książką rejestracji pobytu na polowaniach w obwodzie łowieckim nr 56 a w celu uzyskania informacji o polowaniach należy kontaktować się z Zarządem Koła łowieckiego tel. 514591670.
Ponadto elektroniczną książka ewidencji wyjść na polowania indywidualne jest prowadzona w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych w obwodzie 51 Nadleśnictwa Podanin i jest przechowywana w siedzibie nadleśnictwa – Podanin 65.


Komunikaty : Szkody w rolnictwie


Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dot. przedsięwzięcia pn. „Montaż i zmiana” w ramach „Budowy Huty Szkła wraz z Zakładem Odzysku Energii  w miejscowości Kamionka, gm. Chodzież, woj. wielkopolskie” w zakresie  Zakładu Odzysku Energii


Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dot. zmiany decyzji dla przedsięwzięcia budowa Huty Szkła wraz z Zakładem Odzysku Energii

Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 3 MW na działce nr 496 w sołectwie Zacharzyn, w gminie Chodzież”. 


Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Realizacji węzła betoniarskiego oraz prowadzenia działalności z zakresu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie Zakładu Betoniarskiego Infrabet, zajmującego się produkcją betonu, w miejscowości Milcz, gmina Chodzież, woj. Wielkopolskie, dz. ewid. 425/23, 425/24, 425/25 i 425/14.


  Następna »  Ostatnia »»
ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna z UG
Platforma Komunikacyjna z UG


Ważne dokumenty
Ważne dokumenty
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy
Mapa Gminy
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny
Informator turystyczny

Psy do adopcji
Psy do adopcji
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0