bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

15106
A A A

Kontakt z Urzędem

Adres Urzędu Gminy:
Urząd Gminy Chodzież
ul. Notecka 28
64-800 Chodzież
Telefony:
(067) 282 16 08
(067) 282 97 66
Fax: (067) 281 18 13
E-mail: sekretariat@gminachodziez.pl
Konta Bankowe: Bank Spółdzielczy w Chodzieży
96 8945 0002 0026 0547 2000 0010
62 8945 0002 0026 0547 2000 0040 (wpływy - podatki, opłaty skarbowe)
73 8945 0002 0026 0547 2000 0230 (wpłaty - odpady komunalne)
Opłaty od pełnomocnictw w sprawach sądowych należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Chodzież, ul. Paderewskiego
Godziny otwarcia: Urząd jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15


Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w godzinach pracy urzędu.Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy w Chodzieży udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:
- poczta elektroniczna sekretariat@gminachodziez.pl
- elektroniczna skrzynka podawcza Gmina Wiejska Chodzież
- fax: 67 28 118 13

Ponadto, osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy przysługuje prawo do skorzystania z usług:

- tłumacza PJM (polski język migowy),
- tłumacza SJM (system językowo – migowy),
- tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Formularz do pobrania: PDFDOC

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chodzieży.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Wójt Gminy Chodzież zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.


Twoje imię i nazwisko:
Twój adres e-mail:
Wiadomość:
Kod HTML jest niedozwolony.
 


2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0