bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

2270
A A A

Gmina przyjazna inwestorom
Gmina Chodzież posiada w gminnym zasobie działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, pod działalność gospodarczą, działki przeznaczone na cele rolne i leśne.

Obecnie zakres oferty inwestycyjnej obejmuje m.in.:

- działkę rolną o powierzchni 0,98ha położoną w obrębie wsi Zacharzyn,

- działkę leśną o powierzchni 1,00 ha z możliwością wykorzystania terenu na cele rekreacyjne w obrębie wsi Rataje,

- teren o powierzchni 5 ha, położony w sąsiedztwie lasów, który po wyposażeniu w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej udostępniony zostanie inwestorom pod zabudowę jednorodzinną ewentualnie rekreacji indywidualnej.

Ponadto na terenie gminy wyznaczone zostały:

- tereny prywatne, przeznaczone do sprzedaży, obejmujące działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w obrębie wsi Studzieniec, mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem prowadzenia nieuciążliwych usług w obrębie wsi Rataje i Studzieniec,
- tereny o powierzchni ponad 30 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile, przeznaczone pod działalność gospodarczą.


Zaletą tych terenów jest atrakcyjne położenie wzdłuż drogi krajowej nr 11 w Podaninie i Oleśnicy oraz drogi wojewódzkiej w Zacharzynie.
Opracowane w ostatnich latach plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów atrakcyjnie położonych wzdłuż dróg publicznych( wojewódzkich, powiatowych, w sąsiedztwie miasta Chodzieży powinny zachęcić inwestorów do zainteresowania się tymi terenami.


Gmina Chodzież oferuje współpracę przy załatwianiu wszelkich formalności.
Informacje szczegółowe do uzyskania:

a) sprzedaż gruntów - p.Lucyna Peksa (tel. wew. 24)
b) inwestycje gminne - p.Anna Miazga (tel. wew. 21)
c) podatki od nieruchomośći - p.Magdalena Szpajer (tel. wew. 28)
d) kontakt prasowy - p.Katarzyna Staśkowiak (tel. wew. 40)


Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chodzież na lata 2007-2016
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Plan Rozwoju Lokalnego
Uchwała W sprawie utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej w Podaninie

Zwolnienia dróg w podatku od nieruchomości
Zwolnienia w podatku od nieruchomości
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0