bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

4853
A A A


Komunikat

Konkurs dla szkół podstawowych z terenu gminy wiejskiej Chodzież
pn."Przemocy przeciwdziałanie zamieniamy w rymowanie"Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Szczegółowy opis programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 


STYPENDIA SZKOLNE 2021/2022

 • Informacja pdf
 • Wniosek pdf
 • Zaświadczenie pdf


DODATEK MIESZKANIOWY

 • Informacja pdf
 • Wniosek pdf
 • Deklaracja o dochodach pdf

SZCZEPIMY SIĘ!!!


!!! UWAGA 500+ !!!

Nowe terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) w 2021 r.

Kampania informacyjna #SZCZEPIMYSIĘ

 • Informacja pdf#SZCZEPIMYSIĘ
 • Informacja pdf


UWAGA !!! Stypendia szkolne 2020/2021

Informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2020 r. będzie można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.Wnioski do pobrania znajdą Państwo na stronie internetowej www.gminachodziez.pl w zakładce GOPS – dokumenty lub bezpośrednio w siedzibie GOPS Chodzież ul. Notecka 28.Przypominamy, że dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie.
Wniosek może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia lub pełnoletni uczeń sam na siebie – w nieprzekraczalnym terminie do 15 września br.

 • Informacja pdf
 • Wniosek pdf
 • Zaświadczenie pdf


NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021
Od dnia 1 sierpnia 2020 r. przyjmowane są:
 • wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego;
 • wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego.


Program "Dobry start" 300+
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.UWAGA !!!
Przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+ przyznane jest do 31.05.2021 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2021 roku w formie tradycyjnej (papierowej), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.


INFORMACJA

Dnia 12 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży będzie nieczynny
(za dzień 15 sierpnia 2020rprzypadający w sobotę )Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna pdfINFORMACJA
Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży , informuje, ze wdrożył działania prewencyjne mające zminimalizować ewentualne ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
W związku z tym obsługa będzie realizowana przez mniejszą liczbę pracowników.
Obsługa interesantów będzie prowadzona do odwołania drogą elektroniczną :gops@gminachodziez.pl
telefonicznie : 67 28 20 893, 604 462 072
W wyjątkowych sytuacjach w siedzibie ośrodka po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Alicja Zielińska
kierownik GOPSDODATEK ENERGETYCZNY

Informacja pdf
Wniosek pdfDODATEK MIESZKANIOWY

Informacja pdf
Wniosek pdf
Zaświadczenie o dochodach pdf
STYPENDIA SZKOLNE 2019/2020

Termin składania wniosków od 1września do 15 września 2019 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży
ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież - POKÓJ 5a

Informacja
Wniosek
Zaświadczenie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

informuje, że wnioski o ustalenie prawa do"
-świadczeń rodzinnych,
-świadczenia wychowawczego (500+), -
-świadczeń z funduszu alimentacyjnego
-świadczenia „Dobry start” (300+)

wydawane będą w pokoju nr 5.
Wnioski o wypłatę powyższych świadczeń w formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019r.
Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2019 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r., poz. 1832 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w dniu składania wniosku.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznejpokój nr 5a.

Wniosek
Zaświadczenie


ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone w trybie rozeznania rynku
GMINA CHODZIEŻ/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY
realizujący w partnerstwie z
PLACÓWKĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EURO CONSULTING W PILE
Projekt
„Aktywna integracja – Twoja szansa!”
nr RPWP.07.01.02‐30‐0027/16
zaprasza do złożenia oferty na:
przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych


Informacja

Wybór wykonawcy : Biuro SULTUM Sylwia Brzechwa, Koszalin


STYPENDIA SZKOLNE 2018/2019

Termin składania wniosków od 1września do 15 września 2018 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży
ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież - POKÓJ 5a

Informacja
Wniosek
ZaświadczenieInformacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja


Dobry Start – 300 dla uczniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży informuje, że wnioski o świadczenie dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Więcej...ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone w trybie rozeznania rynku

GMINA CHODZIEŻ/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY
realizujący w partnerstwie z
PLACÓWKĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EURO CONSULTING W PILE
Projekt
„Aktywna integracja – Twoja szansa!”
nr RPWP.07.01.02-30-0027/16
zaprasza do złożenia oferty na:
przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych

Zapytanie

Wybór wykonawcy : Biuro RETURN Dominika Szramiak,Korzybie,ul. Sławieńska 9a, 77-230 Kępice

 ZAPYTANIE CENOWE

Przedmiotem zapytania jest pełnienie funkcji Kierownika Klubu Seniora w okresie pomiędzy: marzec 2018r. a październik 2019r.

Zapytanie
ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku

GMINA CHODZIEŻ/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY
realizujący w partnerstwie z
PLACÓWKĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EURO CONSULTING W PILE
Projekt
„Aktywna integracja – Twoja szansa!”
nr RPWP.07.01.02-30-0027/16
zaprasza do złożenia oferty na:
przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych

Zapytanie
Wybór Wykonawcy: Biuro „SULTUM” Sylwia Brzechwa, ul. Władysława IV, 75-342 Koszalin

 STYPENDIA SZKOLNE 2017/2018

Termin składania wniosków od 1września do 15 września 2016 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży
ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież - POKÓJ 5a

Informacja
Wniosek
Zaświadczenie

 

 WAŻNE TERMINY

 

Prawo do świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku

 

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego należy składać od 1 sierpnia 2017 r.,

 

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres:

 • w sierpniu - ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października,

 • we wrześniu - ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego za październik i listopad nastąpi do 30 listopada,

 • wniosek złożony w październiku - ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia.

 • wniosek złożony w listopadzie - ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego następuje od miesiąca złożenia wnioskudo dnia 31 stycznia następnego roku.

 • wniosek złożony w grudniu lub styczniu następnego roku - ustalenie prawa następuje od miesiąca złożenia wniosku, wypłata świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.


 WAŻNE TERMINY
DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r. w pokoju nr 5 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Notecka 28 64-800 Chodzież.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.


W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.


Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tych świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Jednocześnie przypominamy, że w okresie od 1 do 15 września należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej. Niespełnienie tego warunku skutkować będzie uchyleniem prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kontynuowania nauki w szkole.


Ponadto informujemy, że istnieje możliwość pobrania wniosków ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:


https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/Wszelkich informacji dotyczących świadczeń rodzinnych można uzyskać pod nr tel 0-67 28 20 893 lub 604 462 072 bądź osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. 500 + nowy okres

Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+)
w formie papierowej będą przyjmowane w
GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W CHODZIEŻY ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież, pokój nr 5 w terminie
od dnia 01.08.2017 r.

Materiały do pobrania dostępne pod tym adresem

Więcej informacji pod adresem: mrpips.gov.plŚwiadczenie "Za życiem"

Wnioski związane z rządowym programem wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”można składać w GOPS w pok 5 w godzinach od 7.00 – 15.00

Ustawa „Za życiem „ obejmuje wsparciem dzieci już urodzone. O wypłatę 4000 zł można się ubiegać w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Informacja

Wniosek
STYPENDIA SZKOLNE 2016/2017

Termin składania wniosków od 1września do 15 września 2016 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży
ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież - POKÓJ 5a

Informacja
Wniosek

ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, Dział Świadczeń rodzinnych informuje, że
od dnia 1 listopada 2016 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

Wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017
przyjmowane będą od dnia 1 września 2016 r.

Wnioski w sprawie przyznawania świadczeń alimentacyjnych przyjmowane będą od 1 sierpnia 2016 r.

Informacja


Rodzina 500+

To nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków, a także na pierwsze dziecko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego - rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.

Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu!

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych (art. 4 ust 1. ustawy).

Czytaj więcej

WniosekŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, Dział Świadczeń rodzinnych informuje, że
od dnia 1 listopada 2015 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016
przyjmowane będą od dnia 1 września 2015 r.


InformacjaSTYPENDIA SZKOLNE 2015/2016


 • Informacja
 • Wniosek
 • Zaświadczenie o wynagrodzeniu


 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wniosek

Oświadczenie
ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży – Dział Świadczeń Rodzinnych, informuje, że od dnia 1 listopada 2014 rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2014/2015.

Wymagane dokumenty

Wniosek

Oświadczenie

Informacja

Zaświadczenie ze szkoły
STYPENDIA SZKOLNE 2014/2015


Informacja

Wniosek

Zaświadczenie
KARTA DUŻEJ RODZINY

InformacjaDODATEK ENERGETYCZNY

Informacja

Wniosek
DODATEK MIESZKANIOWY

Informacja

Deklaracja o dochodach
ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży – Dział Świadczeń Rodzinnych, informuje, że od dnia 1 listopada 2013 rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2013/2014.

Informacja
 • Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego w 2013 roku
 • Wprowadzono nowe świadczenie opiekuńcze - specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2012/2013


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od dnia 1 listopada 2012 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2012/ 2013.

Wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 przyjmowane będą od dnia 1 września 2012 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2012 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2012 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2012r.


Wnioski w sprawie przyznania świadczeń alimentacyjnych na nowy okres zasiłkowy 2012/ 2013 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2012 r.

Przypominamy o konieczności kompletowania stosownych dokumentów.

Ponadto przypominamy, że niezależnie od powyższych terminów, tak jak dotychczas wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać na przestrzeni całego okresu zasiłkowego, a prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.

Wszelkie informacje udzielane są w pokoju nr 5 oraz pod numerem telefonu : 067/28-21-608 wew. 20 lub 28-118-20.Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2010/2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od dnia 1 listopada 2010r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2010/2011.


Wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 przyjmowane będą od dnia 1 września 2010r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2010r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2010r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2010r. do dnia 30 listopada 2010r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2010r.

Wnioski w sprawie przyznania świadczeń alimentacyjnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 przyjmowane będą 1 sierpnia 2010r.


Przypominamy o konieczności kompletowania stosownych dokumentów w tym informacji o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2009r.

Ponadto przypominamy, że niezależnie od powyższych terminów, tak jak dotychczas wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać na przestrzeni całego okresu zasiłkowego, a prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.

Wszelkie informacje udzielane są w pokoju nr 5 oraz pod numerem telefonu: 067/ 28-21-608 wew.20 lub 28-118-20.

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009r.


Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa weryfikacja nastąpi 1 listopada 2009r. Zakres tej weryfikacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz.1058).
Przyjęto następujące kryteria:

1.Wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych na obecnym poziomie
tj. 504 zł i 583 zł.
2.Podwyższa się od 1 listopada 2009r. kwotę zasiłku rodzinnego do wysokości miesięcznie:
- 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
- 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
- 98 zł na dziecko powyżej 18 roku zycia do ukończenia 24 lat.
3.Podwyższa się od 1 listopada 2009r. Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 520 zł miesięcznie.
4.Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego.


Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 listopada 2009r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.
Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego przed 1 listopada 2009r. Opisane zmiany wynikają z art.7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 31 grudnia 2008r. , Nr 237, poz.1654).


WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

GOPS informuje, iż od miesiąca maja 2006 r. wszystkie gotówkowe wypłaty świadczeń tj. zasiłki z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy przy ul. Noteckiej 28 w Chodzieży od godz. 10.00.

BECIKOWE DLA WSZYSTKICH

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła nowe świadczenie rodzinne tj. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł na urodzone dziecko.

O wypłatę tzw. becikowego może ubiegać się matka lub ojciec lub opiekun prawny niezależnie od dochodów. Aby jednak otrzymać jednorazową zapomogę wniosek o jej przyznanie należy złożyć w terminie do 3 miesięcy po urodzeniu dziecka.
Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Co zrobić , aby otrzymać zapomogę?

Złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka wraz z odpowiednimi dokumentami.
GOPS przygotował formularze wniosków ,które ułatwią ubieganie się o przyznanie świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

1.akt urodzenia dziecka
2.kopie dowodu tożsamości / obojga rodziców/
3.oświadczenie o nie pobieraniu świadczenia z innej instytucji

Szczegółowe informacje na temat jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka można uzyskać
pod nr tel. 067 28 20 893 lub 067 28 21 608
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0